بهترین راهکارها

چگونگی استفاده از Tinder Works [و نحوه دریافت آن] هنگام استفاده از ویژگی های جدید، Tinder غریبه نیست و الهام بخش دیگر برنامه های علاقه مندی محبوب است. Places Tinder یادآور فرمت “اتصال ناموفق” Happn است، و Tinder Feed توانایی Hinge را برای مستقیما در عکس ها و سایر مشخصات نمایه قرار داده است. و … Read more